اتصالات

مراسلتنا على البريد الاليكتروني
جميع الحقول ذات العلامة * إلزامية
Send me a copy
اين نحن
Gsara lab – Energia, Ecosistemi e Biodiversità
Università degli Studi di Palermo
Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM)
Viale delle Scienze, Ed.16 – 90128 Palermo (PA)
Tel. (GSara) +39 091 23862853 – (Lab) +39 091 23862872
Fax: +39 091 23862844
Email: gsaralab@unipa.it